Hva er en algoritme?

En algoritme er det grunnleggende uttrykk når man lager data. For eksempel kan det være at man finner ut av en tilstand eller hvis en termostat er stilt inn på 20 grader, skrur varmen seg på. Dette er dermed en algoritme, hvis noe skjer skal noe bestemt iverksettes. Man kan også si at en algoritme er enkelt forklart en oppskrift som forteller hvordan noe skal gjøres.

Kilder:

https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=424614&p_dim=88205

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *